Home › 

Privacy

Privacybeleid
VenturiX respecteert de privacy van de bezoekers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u haar verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. VenturiX houdt zich aan de wettelijke voorschriften met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens. VenturiX verzamelt geen persoonlijke gegevens, tenzij u deze vrijwillig verstrekt. Wanneer u als bezoeker van haar website informatie aanvraagt over VenturiX activiteiten, geschiedt dit in de meeste gevallen d.m.v. een invulformulier. Onvolledig ingevulde formulieren worden door ons geaccepteerd, zodat u zelf de keuze kunt maken welke gegevens u wel of niet aan ons wilt verstrekken.