School- en studiereis verhalen

Beleef de avonturen van onze opdrachtgevers uit het onderwijs

School- en studiereis verhalen

Wie?: Studenten facility management Zuyd Hogescholen

Wat?: Training managementvaardigheden

Waarom?:

In het curriculum van de opleiding facility management van Zuyd Hogescholen wordt veel aandacht besteed aan het ontwikkelen van managementvaardigheden en persoonlijk leiderschap. Reeds vele jaren komen ze daarvoor 2 dagen met hun studenten naar de Ardennen.

Op de eerste dag krijgen ze een navigatieopdracht, met hindernissen, waarbij ze op een x-aantal kilometers van onze Herberg in Sprimont worden gedropped. Met beperkte informatie en middelen dienen de studenten de weg terug te vinden, waarbij ze op een aantal momenten worden gemonitord. In de avond, voor- en na het bereiden van de maaltijd op houtvuur, wordt op het verloop van de tocht gereflecteerd.

Op de tweede dag blijft de groep in onze steengroeve, waar ze een aantal samenwerkingsoefeningen krijgen voorgeschoteld, onder steeds wisselend leiderschap. Samenwerken, communicatie en onderling vertrouwen wordt getest en verder ontwikkeld. Ook dit wordt uitvoerig nabesproken en volgt de individuele beoordeling van de studenten.

 

Wie?: 3e jaars VMBO ‘De Passie’ Rotterdam

Wat?: Ardennenkamp als voorbereiding op de examenjaren

Waarom?:

De ervaring leert dat vmbo 3 en vmbo 4 intensieve schooljaren zijn. De leerlingen zijn volop in ontwikkeling en tegelijkertijd krijgen ze een behoorlijke dosis verantwoordelijkheid doordat ze al starten met hun examenprogramma. Om hen hierin te ondersteunen en extrate vormen, wordt aan het begin van het 3e leerjaar het Ardennenkamp georganiseerd.

Het doel van dit Ardennenkamp is om als examenklas dichter naar elkaar toe te groeien vanuit het thema ‘Iedereen Uniek! Niemand Perfect! Samen Compleet!

Het doel van die 2 jaren is om samen het vmbo-diploma te behalen, en daarvoor heb je elkaar nodig. De leerlingen gaan in voorbereiding hierop tijdens het kamp met elkaar door een groepsproces heen. Hierbij staan de volgende zaken centraal: respect, eerlijkheid, samenwerken, vertrouwen en kwetsbaarheid. De leerlingen zullen niet alleen elkaar beter leren kennen, maar vooral ook zichzelf. “Alleen kun je niets, je moet het samen doen!”

Naast deze vormingsdoelen komen er natuurlijk ook vakinhoudelijke zaken aan bod. De Ardennen lenen zich bij uitstek voor verschillende opdrachten van aardrijkskunde, geschiedenis, biologie en de talen Nederlands en Frans.

VenturiX Outdoor = Kleinschalig avontuur op maat

Géén grote groepen, géén lange rijen, maar wèl authentieke outdoor activiteiten onder deskundige begeleiding in de vrije natuur, met respect voor ieders capaciteiten en de natuurlijke omgeving.